Archive | May, 2017

תיקון תקלות תנור: מה צריך לעשות לפני שאתה מזמין טכנאי

תוכן עניינים ?אז מה עושים בעיות נפוצות בתנורים סיכום בואו נודה בזה: מכשירי חשמל נועדו לתקלות, מעצם טבעם. הם הונדסו לבעיות עוד משלב הייצור והתכנון. למה אני אומר את זה? כיון שאין מכשיר חשמל מושלם. נכון, יש כאלה ששורדים המון זמן מבלי להתקלקל, גם אם לא מתחזקים אותם. גם אלה ילכו בדרך-כל-מכשיר, ולבסוף ייתקלו במכשול […]